Piasek

Oferta naszej firmy obejmuje sprzedaż kruszyw budowlanych:

  • mieszanka 0-16
  • mieszanka 0-32
  • piasek 0-3
  • piasek 0-2
  • podbud 0-31,5
  • podsypka
  • ziemia
W ramach sprzedaży powyższych produktów oferujemy również transport na wskazane miejsce.

Sandy beach background for summer. Sand texture. Macro shot. Copy space

Starter